Безкоштовна гаряча лінія
0 800 50 7575


 • Головна
 •  / 
 • Новини
 •  / 
 • Інструкція щодо отримання безоплатної земельної ділянки

Інструкція щодо отримання безоплатної земельної ділянки

З цієї інструкції ви дізнаєтесь про всі етапи отримання безоплатної земельної ділянки. Земельним кодексом України передбачена можливість для громадян України набути права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності (п. б ч. 1 ст. 81 Земельного Кодексу України).

    1. Якого розміру земельну ділянку можна отримати?

Згідно зі ч.1 ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у таких розмірах:

 • для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;
 • для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара;
 • для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;
 • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара,в селищах— не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;
 • для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара; 6. для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.

Важливо! Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм провадиться один раз по кожному виду використання (ч. 4 ст. 116 ЗКУ ). Це означає, що ви маєте право отримати у приватну власність 6 земельних ділянок різного цільового призначення ( згідно з переліком ст. 121 ЗКУ).
Однак, якщо ви отримали безоплатно земельну ділянку, наприклад, для індивідуального дачного будівництва у розмірі 0,07 гектара (законодавством закріплено максимально 0,10 гектара), ви не зможете у майбутньому отримати решту (інші 0,03 гектара). Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).

 

      2. Що треба зробити, щоб отримати земельну ділянку

Перше, що необхідно зробити, це визначитись із призначення земельної ділянки та обрати вільну земельну ділянку. Отримати інформацію про вільні земельні ділянки ви можете на сайті Кадастрової карти (тимчасово можливі збої в роботі). Замовлення викопіювання Коли ви оберете вільну земельну ділянку, зверніться до державного кадастрового реєстратора місцевого територіального органу Державного агентства земельних ресурсів України (Держземагенство) та замовте викопіювання з кадастрової карти або плану. Вартість викопіювання — 31 грн. Розміри плати та види послуг, які надаються Держземагенством, встановлені постановою КМУ від 1 серпня 2011 року № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг».

    3. Подання клопотання

Наступний крок — це подання клопотання: 1. до місцевої ради (якщо це стосується земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах); 2. до районної держадміністрації (якщо це стосується земель державної власності поза межами населених пунктів); 3. до Головного управління Держземагенства в області (якщо це стосується земель для ведення особистого селянського господарства або садівництва державної власності поза межами населених пунктів). У клопотанні слід зазначити цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання слід прикласти:

 • копію Вашого паспорту;
 • вищезгадані викопіювання з державного кадастру як графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;
 • у випадку вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, — необхідно отримати погодження землекористувача;
 • у випадку надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, — документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Увага! Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, в тому числі довідки з земельного кадастру про те, що раніше ви не реалізовували своє право на безоплатне отримання земельної ділянки, — це передбачено ч. 6 ст. 118 ЗКУ. Ваше клопотання буде розглядатися у місячний строк та за підсумками розгляду Вам буде надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивована відмова у його наданні.

Підставою відмови (ч. 7 ст. 118 ЗКУ) у наданні такого дозволу може бути ЛИШЕ невідповідність місця розташування об’єкта вимогам:

 • законів;
 • прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів,
 • генеральних планів населених пунктів;
 • іншої містобудівної документації;
 • схем землеустрою;
 • техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
 • проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

   4. Розробка проекту землеустрою

Після отримання дозволу, Вам необхідно замовити розроблення проекту землеустрою. Проект землеустроюрозробляють землевпорядні організації. А безпосереднім виконавцем може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника, яка і визначить точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати, встановить межові знаки та складе кадастровий план земельної ділянки, проект землеустрою. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті Держземагенства. З таким переліком ви можете ознайомитись на http://land.gov.ua/

У разі відсутності сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну реєстраціюземельної ділянки буде здійснити неможливо. Укладіть із землевпорядною організацією договір, у якому чітко визначте вартість робіт та строки виконання. З Типовим договором про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ви можете ознайомитись на http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2004-п

Іноді на етапі отримання дозволу виникає інша ситуація — ви чекали місяць, але не отримали жодної відповіді, а тим паче дозволу. У цьому разі знайте, що у Вас є право після спливу ще одного місяця з дня закінчення попереднього місячного строку, все ж таки замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу. Ви повинні тільки письмово повідомити орган, який Вам не надав відповідь, та додати до письмового повідомлення договір на виконання робіт із розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

    5. Погодження проекту землеустрою

Важливо! Проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держземагенствавідповідно до ст. 186–1 ЗКУ. У разі місцезнаходження земельної ділянки у межах населеного пункту або на якій планується розташування об’єкта будівництва, необхідне також погодження з управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації. Згадані органи зобов’язані протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту чи копії проекту землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні.

Увага! Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою може бути лише невідповідність положень проекту землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації (ч. 5–7 ст. 186–1 ЗКУ ). Зауважте, що при погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки заборонено вимагати додаткові матеріали та документи, а також проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

Вичерпний перелік документів до проекту землеустрою визначений статтею 50 Закону України “Про землеустрій”:

 • завдання на розроблення проекту землеустрою;
 • пояснювальна записка;
 • копія клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної;
 • дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 • письмова згода землевласника, засвідчена нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;
 • довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
 • матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);
 • відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 • копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об’єктів);
 • розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
 • розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);
 • акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 • акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);
 • перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 • викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);
 • матеріали погодження проекту землеустрою.

Тільки у разі, якщо надання земельної ділянки планується здійснити за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держземагенством. Для погодження проекту землеустрою ви можете також звернутись до Центру надання адміністративних послуг Вашого регіону.

Державна реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі Для подальшої реєстрації Вашої земельної ділянки ви можете звернутись до державного кадастрового реєстратора із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки як самостійно або уповноважити на це землевпорядну організацію ( зазначивши це у договорі).

До заяви в цих випадках додається:

 • копія Вашого паспорту;
 • ідентифікаційного коду;
 • договору та довіреності діяти від Вашого імені;
 • погоджений проект землеустрою (за потреби, позитивний висновок експертизи);
 • документ, що підтверджує оплату за послуги з державної реєстрації земельної ділянки, що складає 65 грн. ( згідно з постановою КМУ від 1 серпня 2011 року № 835).

Строк розгляду заяви складає 14 днів. Державний кадастровий реєстратор перевіряє вірність складення документів, визначає чи межі нової ділянки не порушують меж вже існуючих зареєстрованих ділянок, — та реєструє Вашу земельну ділянку у Державному земельному кадастрі і видає вам витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру. Витяг коштує 53 грн. (згідно з постановою КМУ від 1 серпня 2011 року № 835).

Затвердження проекту землеустрою Наступний крок — це затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Для цього Ви повинні подати відповідне клопотання з погодженим проектом землеустрою та Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку до місцевої ради (якщо земельна ділянка у межах населеного пункту) або до місцевої державної адміністрації (якщо ні). Вказані органи затверджують проект землеустрою. Наступним їхнім кроком буде звернення до відповідного місцевого органу державної реєстраційної служби із заявою про державну реєстрацію права власності держави чи територіальної громади на обрану Вами земельну ділянку. Ви також маєте право самостійно звернутись до місцевих органів Державної реєстраційної служби України із такою заявою. (ч. 1 ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Прийняття рішення про безоплатну передачу земельної ділянки Після здійснення такої реєстрації місцева рада чи державна адміністрація приймають рішення про безоплатну передачу земельної ділянки з державної чи комунальної власності у Вашу власність. У рішенні повинні бути зазначені кадастровий номер, місце розташування та площа земельної ділянки. Державна реєстрація права власності на Вашу земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Останній крок — це державна реєстрація права власності тепер вже майже Вашої земельної ділянки. Для цього Вам необхідно подати заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (заяву можна скачати на http://anticorruption.in.ua/sites/anticorruption.in.ua/files/library/dodatok_1_zayava_pro_derzhavnu_reyestrac_yu_prava_vlasnost_.pdf ).

Таку заяву можна подати:

 • безпосередньо до Державної реєстраційної служби України (її територіальних реєстраційних служб), яка здійснює таку реєстрацію;
 • або до вже знайомого державного кадастрового реєстратора, який передасть її до Державної реєстраційної служби. Також ви можете скористатись послугами.

Центрів надання адміністративних послуг. До заяви додаються:

 • копія Вашого паспорту та ідентифікаційного коду,
 • засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;
 • витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • документ про сплату державного мита у розмірі 119 грн.(відповідно до пп. «х» п. 6 ст. 3 Декрету КМУ «Про державне мито»);
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав у розмірі120 грн. ( відповідно до постанови КМУ від 21 листопада 2012 року № 1204 «Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру»).

Строк розгляду заяви — 5 робочих днів (ч. 5 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»). Виключний перелік підстав відмови у реєстраціїзазначений у ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відмова в державній реєстрації прав з підстав, не передбачених згаданим Законом, заборонена. Якщо всі документи надані та вірні, ви отримуєте Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та витяг із державного реєструречових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і стаєте повноправним власником земельної ділянки. Пам’ятайте, що будь-яке вимагання додаткових коштів, не передбачених законодавством, заборонено і розцінюється як кримінальний злочин. За вимагання неправомірної вигоди (хабара) передбачена кримінальна відповідальність (ст. 368 КК України) та карається штрафом від 1 700 грн. до позбавлення волі до 12 років (залежно від розміру хабара). Однак, якщо від Вас все-таки вимагають гроші, можна поскаржитись до правоохоронних органів. Ви маєте право подати заяву із зазначенням конкретних фактів вимагання коштів. На підставі такої заяви можуть порушити кримінальну справу. Якщо громадянин добровільно повідомляє про вимагання у нього хабара — він звільняється від кримінальної відповідальності. Як повідомити про корупцію ви можете дізнатись на http://anticorruption.in.ua/instructions/gromadska-aktyvnist/yak-povidomyty-pro-korupciyu.html

Пам’ятайте! Кримінальна відповідальність передбачене не лише для чиновника, який вимагає хабар, але й для громадянина, який його пропонує чи дає (ст. 369 КК України). Про види та розміри покарання за корупційні правопорушення ви можете почитати на http://anticorruption.in.ua/instructions/gromadska-aktyvnist/kryminalna-vidpovidalnist-za-korupciyu.html

Нормативна база:

1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X

3. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

4. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV

5. Закон України «Про державний земельний кадастр» від 7.07. 2011 № 3613-VI

6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI

7. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV

8. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7–93

9. Указ Президента України «Про державне агентство земельних ресурсів України» від 08.04.2011 № 445/2011

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг» від 01.08.2011 № 835

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 17 жовтня 2013 р. № 868

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» від 4 березня 2004 р. N 266

Бажаю допомогти організації "УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!"